fbpx
Przejdź do treści

Studia Podyplomowe

Wszystkie programy studiów są corocznie aktualizowane, aby spełniały kryteria studiów kwalifikacyjnych. Kadra prowadząca zajęcia to doświadczeni wykładowcy, często autorzy programów i podręczników. Konsultacje w naszych punktach prowadzą praktycy zawodu.

PEDAGOGICZNE

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem)

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Biologia w szkole

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Biznes i zarządzanie

Studia podyplomowe w zakresie „Biznes i zarządzanie”, dedykowane są osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także doskonalenie kompetencji zawodowych i  uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole

Studia z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Chemia w szkole

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności dotyczących psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka i metodyka języka obcego – język angielski” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. 

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka i metodyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł ; tryb: niestacjonarne

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

Studia podyplomowe w zakresie „Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym”, skierowane są przede wszystkim do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” przygotowują słuchaczy do pracy diagnostyczno-terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi)

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Edukacja włączająca

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. 

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Etyka w szkole

Studia podyplomowe z zakresu „Etyka w szkole” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. 

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Filozofia w szkole

Studia z zakresu Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie filozofii

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Fizyka w szkole

Studia podyplomowe „Fizyka w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Geografia w szkole

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach szkół.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Historia i teraźniejszość

Studia podyplomowe w zakresie „Historia i teraźniejszość”, skierowane są do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Historia i teraźniejszość”. Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi od 1 września 2022 r. przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Historia w szkole

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Informatyka z programowaniem w szkole

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki z programowaniem w szkole.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Integracja sensoryczna

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych z zakresu integracji sensorycznej.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 4500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Język polski w szkole

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Logistyka w szkole

Studia logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Logopedia

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Logopedia skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, kierunków humanistycznych, kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3900 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Logopedia kliniczna

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę, korygowanie i usuwanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

czas trwania: 4 semestry ; koszt studiów: 5200 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Matematyka w szkole

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Muzyka w szkole

Studia podyplomowe na kierunku „Muzyka w szkole” adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także do czynnych zawodowo nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzyki.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie języka polskiego jako obcegoi drugiego” adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołachnauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających sięz dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcącychzdobyć kompetencje i kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika korekcyjna” (terapia pedagogiczna) zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną” zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3900 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, w internatach, świetlicach w placówkach opiekuńczo- wychowawczych np. środowiskowe domy opieki

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników studiów

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Profilaktyka i terapia uzależnień

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień. Studia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i/lub uzależnioną od narkotyków i środków psychotropowych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Przedsiębiorczość w szkole

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3000 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i metodyczne niezbędne w pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych” adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, których program określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Przyroda w szkole

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), stanowiących integralną całość przedmiotu, przyroda. 

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe na kierunku „Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” skierowane są głównie do nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach malucha itp.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Socjoterapia

Studia przygotowują słuchaczy do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodka wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Technika w szkole

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Terapia rodzin

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Trener umiejętności społecznych

Studia podyplomowe w zakresie „Trener umiejętności społecznych” skierowane są do psychologów, socjologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, asystentów rodziny, doradców zawodowych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi wykazującymi nieprawidłowości i zaburzenia w zachowaniach, oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których wykształciły się mechanizmy dysfunkcyjne w relacjach społecznych

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Trener w oświacie

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (w klasach I-III).

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3600 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, w tym poznania wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3900 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wiedza o społeczeństwie

Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wychowanie do życia w rodzinie

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Wychowanie fizyczne w szkole

Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

czas trwania: 3 semestry ; koszt studiów: 3300 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. 

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

POZOSTAŁE

Administracja publiczna

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Logistyka

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” są studiami kwalifikacyjnymi tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej, pod warunkiem, że słuchacz ukończył wcześniej studia ( minimum licencjat) z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Ochrona środowiska

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona środowiska” służą zdobyciu wiedzy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Rolnictwo

Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego)

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Zarządzanie w biznesie

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej  i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych.

czas trwania: 2 semestry ; koszt studiów: 2500 zł

Szczegóły oraz zapisy ->

Pytania?

Instytut Kształcenia Nauczycieli