fbpx
Przejdź do treści

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

studia podyplomowe

3 semestry | niestacjonarne | koszt 3300 zł

O KIERUNKU

Pytania?

Instytut Kształcenia Nauczycieli