fbpx
Przejdź do treści

Psychologia

studia jednolite magisterskie

2500 zł za semestr | studia 5-letnie

O KIERUNKU

Uwaga! Oferta specjalna

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (od 7 semestru).

Dofinansowanie

Wysokość czesnego za semestr wynosi 2 500 zł. Studenci, którzy podpiszą umowę do 30 października 2023r. mogą skorzystać z dofinasowania w postaci bonu edukacyjnego w kwocie 100 zł (jednorazowo).

Pytania?

Instytut Kształcenia Nauczycieli

No content is added yet.