EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

 Dla kogo:

Adresatami są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 Program studiów:

Głównym celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp. Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystkie wymienione ww. elementy program studiów obejmuje po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Dlaczego studia?

Dzięki studiom zyskujesz dyplom oraz tytuł licencjata. W trakcie studiów zdobywasz certyfikaty z zajęć fakultatywnych za którymi idzie praktyczne doświadczenie. Zadbamy o to, byś poprzez zajęcia praktyczne zdobył odpowiednie kwalifikacje, które pomogą ci się dostać do wymarzonej służby. Ponadto w trakcie studiów możesz ubiegać się o różne rodzaje stypendiów socjalnych oraz naukowych. Najlepsi studenci zaś dostaną listy polecające.

Dlaczego z nami?

Zajęcia prowadzi kadra o wieloletnim doświadczeniu. Ludzie, którzy zaczynali w tym samym punkcie w którym ty dzisiaj jesteś. Dlatego duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które podparte są stosownymi certyfikatami. Zależny nam na tym, byś miał nie tylko dyplom, ale też pojął i zrozumiał wiedzę którą ci przekazujemy.

Jednocześnie studiujesz zaocznie, więc masz czas na pracę i rodzinę. Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów, podobnie jak szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zadbamy o to, by dyplom który u nas uzyskasz miał znaczenie.

Co realizujemy na zajęciach fakultatywnych?

Zajęcia fakultatywne opracowane przez członków naszej organizacji oparliśmy na dziesięciu latach pracy w „Strzelcu”, Wojsku Polskim oraz Policji. Szkoliliśmy ludzi od liceum aż do momentu przyjęcia do wymarzonej służby. Ludzie ci po nauczeniu się jak działa dana służba wracają do nas i uczą następnych, ciągle doskonaląc program szkolenia.

Dlatego nasze zajęcia składają się z mieszanki elementów które członkowie organizacji pro-obronnych dobrze znają, jak i rzeczy dla większości z was zupełnie nowych.

- Struktura i mechanizmy działania służb mundurowych

- Działania taktyczne i dowodzenie grupą

- Praca operacyjna policji

- Praca z bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego – prawo i praktyka

- Pomoc medyczna (pod kątem przygotowania do kursów CLS, KPP etc.)

- Zarządzanie bezpieczeństwem ludzi, obiektów i danych

- Pozyskiwanie, analizowanie i zabezpieczanie informacji

- Metodyka nauczania SERE

- Metodyka nauczania służb mundurowych

Dzięki takiemu zestawowi zajęć kursant nie tylko ulepszy swoje umiejętności jako członek organizacji pro-obronnej, ale nauczy się nowych umiejętności które przydają się w każdym rodzaju służby jak i codziennym życiu. Człowiek musi nie tylko umieć strzelać. Musi umieć obserwować, analizować, wyciągać wnioski i mieć wszechstronną wiedzę do ich interpretacji. To sposób myślenia, który sprawdzi się w każdej pracy.

Głównym celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp. Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystkie wymienione ww. elementy program studiów obejmuje po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Co po studiach?

Absolwent kierunku jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Daje to niesamowicie szerokie perspektywy zatrudnienia i pozwala na mądre zaplanowanie własnej przyszłości. Z wykształceniem tym będziesz również przygotowany do pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa. Studia te pomogą znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centra i zespoły zarządzania kryzysowego
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Straż Graniczna
 • Służba Więzienna
 • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
 • Siły Zbrojne (Narodowe Siły Rezerwowe)
 • straż gminna/miejska
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • menedżer lub specjalista średniego szczebla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publiczne

Dzięki połączeniu zajęć fakultatywnych ze studiami pedagogicznymi nasz absolwent uzyskuje wraz z dyplomem szerokie spektrum możliwości zawodowych. Uprawnienia do pracy z młodzieżą są pożądane np. w Policji, a ponadto po kilku latach pracy w formacjach mundurowych, gdy przyjdzie czas zdjąć mundur daje możliwość podjęcia innej atrakcyjnej pracy (nauczyciela, pedagoga, kuratora, wychowawcy itp.), w której wasze doświadczenie nie pójdzie na marne.

Masz pytanie - NAPISZ

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

prawo

zarządzanie

administracja

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..