SPECJALNY PROGRAM EDUKACYJNY

Oferta wyłącznie dla absolwenta szkoły policealnej legitymującego się również świadectwem dojrzałości (matura).

System kształcenia w Polsce regulują dwa ministerstwa i dwie ustawy.

Szkoły od podstawowej do policealnej podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej i  przepisom o systemie oświaty. To właśnie dlatego ktoś kto kończy liceum ma wykształcenie ŚREDNIE i ktoś, kto po liceum kończy szkołę policealną też ma tylko wykształcenie ŚREDNIE.

Szkoła policealna w żaden sposób nie może być zaliczona w tok studiów I stopnia (licencjackich), choć program bardzo często jest podobny, a nawet szerszy niż na pierwszych dwóch latach studiów (np.: technik administracyjny a Administracja I stopnia).

Szkolnictwo wyższe ma swoje ministerstwo: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i swoją ustawę o szkolnictwie wyższym, w której mowa jest tylko o ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI jako przepustce na studia. Nie ma ŻADNYCH preferencji dla absolwentów szkół policealnych.

Inaczej jest na Ukrainie, gdzie jest 9 klas podstawowych, 2 klasy do Atestatu (matury), potem można po następnych dwóch klasach uzyskać tytuł "młodszy specjalista" (nasz TECHNIK) ale po jego uzyskaniu można KONTYNUOWAĆ do tytułu "bakaławra" (nasz LICENCJAT) a nie trzeba - tak jak u nas - ZACZYNAĆ STUDIA OD POCZĄTKU!

Dla uczelni ukraińskiej dwa lata szkoły policealnej jest odpowiednikiem dwóch lat studiów na Ukrainie, dlatego możemy zaproponować naszą ofertę wszystkim polskim absolwentom szkół policealnych, którzy oczywiści spełniają warunek posiadania świadectwa dojrzałości.

Jest to możliwe dzięki umowie Polski i Ukrainy o uznawalności wykształcenia z 2005 roku.

LICENCJAT

Oferta kierowana dla absolwenta policealnej szkoły, który poprzez uznanie wykształcenia (nostryfikacja ukraińska), uzupełnieniu programu studiów I stopnia, kończy na polskiej uczelni i może otrzymać tytuł LICENCJAT już po 13 miesiącach od rozpoczęcia programu.

Opis programu w krokach:

 1. Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne, w tym odpis kształcenia w szkole policealnej.
 2. Kształcenie policealne jest zaliczane (nostryfikowane) w tok studiów na uczelni ukraińskiej (co nie jest niestety możliwe w Polsce).
 3. Odbywają się zjazdy dla studenta na Ukrainie (Równe - ok. 120 km od granicy), podczas których student zalicza różnice programowe 5-ciu semestrów studiów. Zajęcia w j. polskim lub tłumaczone.
 4. Student otrzymuje stosowną dokumentację z uczelni ukraińskiej, dokumentującą zaliczenie i ukończenie 5-ciu semestrów studiów.
 5. Student przenoszony jest do polskiej uczelni (dobranej pod kątem kierunku studiów) gdzie kończy studia i broni pracę licencjacką.
 6. Absolwent otrzymuje tytuł LICENCJAT polskiej uczelni.

Program można skończyć nawet w ciągu 13 miesięcy!

MAGISTER

Oferta kierowana dla absolwenta policealnej szkoły, który poprzez uznanie wykształcenia (nostryfikacja ukraińska) i  uzyskaniu tytułu BAKAŁAWR na ukraińskiej uczelni, kończy studia II stopnia na polskiej uczelni i może otrzymać tytuł MAGISTER  już po 19 miesiącach od rozpoczęcia programu.

Opis programu w krokach:

 1. Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne, w tym odpis kształcenia w szkole policealnej.
 2. Kształcenie policealne jest zaliczane (nostryfikowane) w tok studiów na uczelni ukraińskiej (co nie jest niestety możliwe w Polsce).
 3. Odbywają się zjazdy dla studenta na Ukrainie (Równe - ok. 120 km od granicy), podczas których student zalicza różnice programowe studiów licencjackich. Zajęcia w j. polskim lub tłumaczone.
 4. Student zdaje sesję egzaminacyjną w języku polskim. Zdaje egzamin końcowy i otrzymuje ukraiński tytuł licencjacki - BAKAŁAWRAT.
 5. Student przenoszony jest do polskiej uczelni (dobranej pod kątem kierunku studiów) na studia II stopnia w toku indywidualnym.
 6. Student zdaje stosowne egzaminy w 3 sesjach.
 7. Student zdaje egzamin końcowy i broni pracę magisterską na polskiej uczelni.
 8. Absolwent otrzymuje tytuł MAGISTER polskiej uczelni.

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

felczerstwo

pielęgniarstwo

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

politologia

zarządzanie

administracja

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..