CENNIK 

 

 • Andragogika
 • Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole
 • Chemia w szkole
 • Coaching i tutoring w edukacji
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Gerentologia i opieka nad osobami starszymi
 • Historia w szkole
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Jezyk polski w szkole
 • Logopedia
 • Matematyka w szkole
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Pedagogika sztuki - plastyka w szkole
 • Przedsiębiorczość w szkole
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przyroda w szkole
 • Pedagogika specjalna
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia rodzin
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka obcego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą
 • Administracja publiczna
 • E-administracja
 • HR Business Partner
 • Kontrola zarządcza
 • Samorząd terytorialny
 • Trener w organizacji
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej
 • Logistyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy (BHP)
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

prawo

zarządzanie

administracja

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..