Bezpłatne szkolenia Rad Pedagogicznych

Dodano 27.8.2020

Zapraszamy na specjalną edycję bezpłatnych szkoleń Rad Pedagogicznych realizowanych za pomocą webinariów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

TEMATYKA  RAD  PEDAGOGICZNYCH – PRZEDSZKOLE

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

 • Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
 • Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie  norm społecznych.

 TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

 • Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku
 • szkolnym 2020/2021.
 • Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej.
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej  oraz w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
 • Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych. 
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.

Aby skorzystać skontaktuj się z naszym Partnerem.

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..