Pomagamy

w podjęciu studiów

z zakresu farmacji,

medycyny i stomatologii na Ukrainie.

Pomagamy podczas studiów

skutecznie je kończyć.

Wspieramy

w procedurach

nostryfikacyjnych.

Informacje pod numerem telefonu 609407414.

FARMACJA

REALIZACJA STUDIÓW:

I rok:

 • Początkiem projektu jest kurs języka ukraińskiego realizowany w Polsce w systemie zjazdów weekendowych.

Kurs składa się z następujących modułów:

- kurs podstaw języka ukraińskiego

- kurs słownictwa farmaceutycznego (z udziałem wykładowców z Ukrainy i lektora)

 • Pierwszy semestr realizowany jest w Polsce w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) w Warszawie. Semestr ten jest prowadzony przez wykładowców Uniwersytetu. Na dwóch pierwszych zjazdach zapewniamy jeszcze tłumacza (asysta). Semestr ten kończy się zjazdem na Ukrainie (zjazd realizowany w Równym lub we Lwowie). Na terenie Ukrainy nasi studenci zdają formalne egzaminy wstępne na Uniwersytet, tam też podpisywane są stosowne umowy, składane jest ślubowanie i wydawane są zaświadczenia i legitymacje.

Następny etap to już studia realizowane w sposób tradycyjny – wykłady i konwersatoria oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa). Dalszy tok studiów:

 • Pozostałe semestry studiów realizowane są w formule mieszanej: zjazd na Ukrainie (miesiące wiosenne) oraz distance learning. Materiał teoretyczny jest dostępny na platformie 24 godziny na dobę od września do czerwca. Na platformie można zaliczyć dużą część przedmiotów (materiał na platformie w dużej mierze odpowiada posiadanej wiedzy ze szkół policealnych).
 • W Polsce organizowane są w każdym roku studiów 2 zjazdy weekend'owe na których są prowadzone konsultacje przez wykładowców uniwersytetu.
 • Zjazd roczny organizowany jest na przełomie maja i czerwca na Ukrainie w Rivne (Równe – ok. 150 km od granicy Polski) lub we Lwowie. Wyjazd, noclegi i pobyt jest organizowany naszego ukraińskiego partnera – firmę TVIJ SHANS z Równego. Studenci wszystkich lat mają ten sam termin zjazdu.

Staż.

Staż po zakończeniu studiów – 6 miesięcy – musi być odbyty w Polsce, student otrzymuje dokumenty i skierowanie z Uniwersytetu i sam wybiera miejscowość i aptekę.

OPŁATY ZA STUDIA (dla zapisów do 1 marca obniżone opłaty wstępne i czesne):

 • opłata aktywacyjna: 900 złotych 300 USD / dla członków ZZTF RP lub IGWPAiA 600 złotych 200 USD
 • opłata za kurs języka ukraińskiego (w tym specjalistycznego) wynosi 1200 zł + semestr pierwszy realizowany w Polsce :„Lektorat i konsultacje” opłata wynosi 700 USD.
 • czesne STANDARDOWE wynosi 1400 USD 1200 USD za semestr i płatne jest z góry za każdy semestr (opłaty w Polsce realizowane w formie gotówkowej w USD na zjazdach w Warszawie).

INFO:

Koordynator Studiów FARMACJA - Pani Magdalena Jakubczyk, tel.: 609 407 414 (od 11.00 do 17.00 w dni powszednie) lub koordynator TVIJ SHANS Anatol Lashecki +380 503 751 596

 

LWOWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Львівський медичний інститут, 79018, м. Львів, вул. В.Поліщука, 76

Lwowski Instytut Medyczny prowadzi naukową, naukowo-praktyczną oraz inną działalność twórczą, której główne zadania oraz system organizacji określony jest Ustawą " O pracy naukowej w LIM" oraz planem pracy naukowej w Instytucie, zatwierdzanym przez Rektora. Głównymi podmiotami działalności Instytutu  są naukowo-pedagogiczni i naukowi pracownicy. W celu przeprowadzania badań naukowych w uczelni, angażowani są zarówno jej pracownicy etatowi jak i nieetatowi wykładowcy, naukowcy i studenci, pracownicy innych organizacji.

Badania naukowe prowadzone są przez 154 wykładowców Lwowskiego Instytutu Medycznego, spośród których 101 (65,5%) ma stopnie naukowe doktora i doktora hab. Wśród nich jest 10 profesorów, 14  doktorów hab., 87 doktorów. Badania naukowe w Instytucie odpowiadają państwowej naukowej oraz innowacyjnej polityce systemu szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia Ukrainy.

Instytut stopniowo zwiększa swój potencjał naukowy, co daje możliwość zwiększania zasięgu badań naukowych, dbając jednocześnie o ich jakość. W wyniku prowadzenia pracy naukowo-badawczej miała miejsce obrona 3 habilitacji i 11 prac doktorskich.  Naukowa szkoła prof. Rehedy - obroniono 1 habilitację i osiem doktoratów. Oprócz tego praca badawcza przeprowadzana jest na bazie Zachodnioukraińskiego Centrum Immunologii Klinicznej i Alergologii, Przeprowadzane są badania chorych w oparciu o kliniczne wyposażenie katedr Instytutu Medycznego.

Zapisuję się! FARMACJA.

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

 


 

MEDYCYNA I STOMATOLOGIA

Studia na kierunku MEDYCYNA lub STOMATOLOGIA odywają się we Lwowie w trybie stacjonarnym. Nasze wsparcie polega na:

 • procesie rekrutacji
 • zapewnieniu akomodacji we Lwowie (wegle zaleceń klienta)
 • nadzorze nad prawidłowym i skutecznym tokiem studiów
 • organizacji praktyk
 • wsparciu w procesie nostryfikacji

Warunki uzgadniane są indywidualnie z naszym klientem po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

INFO: Anatol Lashecki +380 503 751 596

Informacje o studiach medycznych.

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..