INTEGRACJA SENSORYCZNA

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy średnio co 2 tygodnie.

Opis:

Celem studiów podyplomowych jest  wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności dotyczące anatomii i fizjologii,  psychologii rozwoju, teorii i praktyki dotyczącej terapii integracji sensorycznej i jej wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno - klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Adresaci: Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, logopedia itp.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do
z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii SI. Absolwent ma uprawnienia do pracy
w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Ramowy program studiów:

 • Psychologia rozwojowa.
 • Rozwój sensoryczny dziecka od 0 do 3 roku życia.
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny – równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak.
 • Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
 • Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dla osób z zaburzeniami rozwoju.
 • Logopedyczne aspekty  terapii integracji sensorycznej.
 • Neurologia dziecięca.
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Neuropsychologia kliniczna.
 • Organizacja terapii SI w różnych placówkach.
 • Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami.
 • Arkusze obserwacji integracji sensorycznej.
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI u dzieci ze Spektrum Autyzmu.
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej.
 • Sala doświadczania świata.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Sytuacja rodziny dziecka z deficytami sensorycznymi.
 • Terapia SI, a inne psychologiczno-pedagogiczne metody terapeutyczne.
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające.
 • Warsztat pracy terapeuty SI.
 • Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne.

 Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Zajęcia praktyczne odbywają się salach przeznaczonych do terapii IS

Kadra wykładowców:

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną,  praktycy zawodu.

 

UWAGA - studia tylko w wybranych lokalizacjach.

Cena rózni się w zależności od lokalizacji.

Aby zapisać się na studia i dowiedzieć więcej - wyślij formularz:

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZATWIERDZASZ OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..