EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

 Dla kogo:

Adresatami są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 Program studiów:

Głównym celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp. Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystkie wymienione ww. elementy program studiów obejmuje po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Specjalny program dla „Strzelca” i innych jednostek paramilitarnych.

Na bazie własnych doświadczeń z pracy z młodzieżą w „Strzelcu” opracowaliśmy plan studiów, który takim młodym ludziom jak ty może realnie pomóc w spełnieniu marzeń zawodowych i poprawie pozycji na rynku pracy.

Nasza oferta skierowana jest do członków organizacji pro-obronnych. Strzelców, harcerzy i absolwentów klas mundurowych, a także innych osób zainteresowanych w przyszłości służbą w mundurze.

Nie każdy ma czas i możliwości na podjęcie studiów dziennych. Wiele młodych osób od razu po szkole musi podjąć pracę, która nie jest ich wymarzonym zajęciem. Nawet gdy uda się dostać do wojska, policji lub innej formacji mundurowej, bardzo szybko brak wyższego wykształcenia utrudnia możliwości awansowania i rozwoju zawodowego, a gdy pomysł na życie się zmieni, młody człowiek zostaje bez planu awaryjnego.

Po dziesięciu latach obserwowania wciąż tych samych sytuacji stworzyliśmy plan, który ma pomóc przerwać to błędne koło.

Dlaczego studia?

Dzięki studiom zyskujesz dyplom oraz tytuł licencjata. W trakcie studiów zdobywasz certyfikaty z zajęć fakultatywnych za którymi idzie praktyczne doświadczenie. Zadbamy o to, byś poprzez zajęcia praktyczne zdobył odpowiednie kwalifikacje, które pomogą ci się dostać do wymarzonej służby.

Ponadto w trakcie studiów możesz ubiegać się o różne rodzaje stypendiów socjalnych oraz naukowych. Najlepsi studenci zaś dostaną listy polecające.

Dlaczego z nami?

Zajęcia prowadzi kadra o wieloletnim doświadczeniu. Ludzie, którzy zaczynali w tym samym punkcie w którym ty dzisiaj jesteś. Dlatego duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które podparte są stosownymi certyfikatami. Zależny nam na tym, byś miał nie tylko dyplom, ale też pojął i zrozumiał wiedzę którą ci przekazujemy.

Jednocześnie studiujesz zaocznie, więc masz czas na pracę i rodzinę. Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów, podobnie jak szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zadbamy o to, by dyplom który u nas uzyskasz miał znaczenie.

Co realizujemy na zajęciach fakultatywnych?

Zajęcia fakultatywne opracowane przez członków naszej organizacji oparliśmy na dziesięciu latach pracy w „Strzelcu”, Wojsku Polskim oraz Policji. Szkoliliśmy ludzi od liceum aż do momentu przyjęcia do wymarzonej służby. Ludzie ci po nauczeniu się jak działa dana służba wracają do nas i uczą następnych, ciągle doskonaląc program szkolenia.

Dlatego nasze zajęcia składają się z mieszanki elementów które członkowie organizacji pro-obronnych dobrze znają, jak i rzeczy dla większości z was zupełnie nowych.

- Struktura i mechanizmy działania służb mundurowych

- Działania taktyczne i dowodzenie grupą

- Praca operacyjna policji

- Praca z bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego – prawo i praktyka

- Pomoc medyczna (pod kątem przygotowania do kursów CLS, KPP etc.)

- Zarządzanie bezpieczeństwem ludzi, obiektów i danych

- Pozyskiwanie, analizowanie i zabezpieczanie informacji

- Metodyka nauczania SERE

- Metodyka nauczania służb mundurowych

Dzięki takiemu zestawowi zajęć kursant nie tylko ulepszy swoje umiejętności jako członek organizacji pro-obronnej, ale nauczy się nowych umiejętności które przydają się w każdym rodzaju służby jak i codziennym życiu. Człowiek musi nie tylko umieć strzelać. Musi umieć obserwować, analizować, wyciągać wnioski i mieć wszechstronną wiedzę do ich interpretacji. To sposób myślenia, który sprawdzi się w każdej pracy.

Głównym celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp. Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystkie wymienione ww. elementy program studiów obejmuje po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Co po studiach?

Absolwent kierunku jest uprawniony do prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Daje to niesamowicie szerokie perspektywy zatrudnienia i pozwala na mądre zaplanowanie własnej przyszłości. Z wykształceniem tym będziesz również przygotowany do pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa. Studia te pomogą znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • jednostki administracji rządowej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centra i zespoły zarządzania kryzysowego
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Straż Graniczna
 • Służba Więzienna
 • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
 • Siły Zbrojne (Narodowe Siły Rezerwowe)
 • straż gminna/miejska
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • menedżer lub specjalista średniego szczebla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publiczne

Dzięki połączeniu zajęć fakultatywnych ze studiami pedagogicznymi nasz absolwent uzyskuje wraz z dyplomem szerokie spektrum możliwości zawodowych. Uprawnienia do pracy z młodzieżą są pożądane np. w Policji, a ponadto po kilku latach pracy w formacjach mundurowych, gdy przyjdzie czas zdjąć mundur daje możliwość podjęcia innej atrakcyjnej pracy (nauczyciela, pedagoga, kuratora, wychowawcy itp.), w której wasze doświadczenie nie pójdzie na marne.

Pozdrawiam

Jakub Czerwiński

tel.:  784 566 668

 

Masz pytanie - napisz!

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZATWIERDZASZ OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..