BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(studia I stopnia - Licencjat)

Specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

 

I stopień

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo narodowe oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech  specjalności, dających wiedzę i umiejętności w obszarze:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi (DRONY)

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony. Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego oraz uzyskuje umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Posiada umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni.

Studenci zostają przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i pracy w różnorodnych sytuacjach kryzysowych. Poznają teorię zarządzania bezpieczeństwem, zarządzanie i logistykę w sytuacjach kryzysowych, rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskują kompetencje w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, a także poznają zasady ochrony mienia, informacji, ochrony osób i obiektów. Rosnące zainteresowanie bezpieczeństwem w dobie terroryzmu i wciąż wysokiej przestępczości pozwala absolwentom znaleźć pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i komercyjnym oraz pozarządowym.

Zarządzanie obronością państwa

Chyba nikt nie zaryzykowałby stwierdzenia, że żyjemy w zupełnie bezpiecznych czasach, o ile takie w ogóle istnieją. Każdy okres historyczny ma swoje napięcia rozpościera się na pajęczynie społecznych, kulturowych i politycznych zależności, których kombinacje czasem doprowadzają rzeczywistość do momentu wrzenia, punktu kulminacyjnego, sytuacji przesilenia. Wielu z nich można zapobiec dysponując odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz zasobem technicznych rozwiązań, których wdrożenie pozwala nie tylko reagować na stan z „tu i teraz”, ale prognozować możliwy rozwój wypadków i odpowiednio wcześnie reagować na podobny schemat w przyszłości. Sytuacja kryzysowa to w końcu nic innego, jak schemat a wypracowanie odpowiedniego, analitycznego podejścia do rozpracowywania takich schematów jest domeną osób, które zdecydowały się zgłębić temat bezpieczeństwa i podjęły studia na kierunku obronność państwa.

Czesne

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

1600 zł jednorazowa wpłata za semestry I – V i 1800 zł semestr VI

1700 zł płatne w 2 ratach po 850 zł za semestry I – V i 1900 zł płatne w 2 ratach po 950 zł semestr VI   

1700 zł płatne w 4 ratach po 425 zł za semestry I – V i 1900 zł płatne w 4 ratach po 475 zł semestr VI

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..