ADMINISTRACJA

studia I stopnia (licencjat)

Specjalności:

Administracja rządowa i samorządowa

Administracja celno-skarbowa

I stopień

Studia licencjackie na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wyrobić w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej.

 

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia Administracja oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalności, dających wiedzę i umiejętności w obszarze: 

  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Administracja celno-skarbowa

Czesne

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

1600 zł jednorazowa wpłata za semestry I – V i 1800 zł semestr VI

1700 zł płatne w 2 ratach po 850 zł za semestry I – V i 1900 zł płatne w 2 ratach po 950 zł semestr VI   

1700 zł płatne w 4 ratach po 425 zł za semestry I – V i 1900 zł płatne w 4 ratach po 475 zł semestr VI

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..