REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy na studia podyplomowe w edycji 2020-2021!

Zapisz się on line do 30 lipca bez opłaty aktywacyjnej!

Zapraszamy również

na studia licencjackie i magisterskie

(Prawo, Pedagogika specjalna, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika)

 

Naszą misją jest umożliwienie wszystkim chętnym zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, dyplomu renomowanych uczelni wyższych, możliwości dobrej pracy lub awansu zawodowego.

Prowadzimy Placówki Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, studia podyplomowe (kwalifikacyjne), kursy języków obcych, specjalne programy studiów I i II stopnia dla osób z doświadczeniem zawodowym i absolwentów szkół policealnych. 

Oferujemy pomoc osobom, które chcą zdobyć wykształcenie na kierunkach: medycyna, farmacja, felczerstwo i stomatologia, na Ukrainie.

Jesteśmy dostępni na terenie całego kraju.

VARSOVIA

Konsorcjum uczelni wyższych w Polsce

  Najnowsze....  

Szkoła Główna Krajowa zaprasza 

na kierunek PRAWO

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie oferuje kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy w Polsce i za granicą, jak również z misją wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową.

Dzięki odpowiedniemu doborowi treści programowych Uczelnia realizuje swe cele strategiczne, takie jak dostosowanie programów kształcenia do zapotrzebowania lokalnego i międzynarodowego rynku pracy, zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w tworzenie programów kształcenia, współpraca z instytucjami administracji rządowej  i samorządowej oraz podmiotami sektora publicznego.
Zapraszamy na kierunki:

  • ponad 50 kierunków studiów podyplomowych

oraz:

• Pedagogika - studia licencjackie (I stopnia), trzyletnie;
• Pedagogika - studia magisterskie (II stopnia), dwuletnie;
• Pedagogika specjalna (pięcioletnie)
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pięcioletnie)

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

prawo

bezpieczństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..